główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5821. Data: 2016-10-13 09:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5822. Data: 2016-10-13 09:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5823. Data: 2016-10-12 13:48
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje "Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r." .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść programu do konsultacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5824. Data: 2016-10-12 13:46
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje "Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r."
Wykonanie: Agnieszka Janik
5825. Data: 2016-10-12 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswartą w m. Kuźnica Nowa DG 678 020 S kilometraż 3+971
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5826. Data: 2016-10-12 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswartą w m. Kuźnica Nowa DG 678 020 S kilometraż 3+971
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5827. Data: 2016-10-12 11:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswartą w m. Kuźnica Nowa DG 678 020 S kilometraż 3+971
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5828. Data: 2016-10-12 11:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswartą w m. Kuźnica Nowa DG 678 020 S kilometraż 3+971
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5829. Data: 2016-10-11 09:55
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostęp do kwartalnika informacyjno - promocyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono odnośnik do informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5830. Data: 2016-10-11 09:53
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostęp do kwartalnika informacyjno - promocyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano link do kwartalnika
Wykonanie: Agnieszka Janik
5831. Data: 2016-10-11 09:52
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostęp do kwartalnika informacyjno - promocyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5832. Data: 2016-10-11 09:49
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść harmonogramu
Wykonanie: Agnieszka Janik
5833. Data: 2016-10-11 09:48
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Agnieszka Janik
5834. Data: 2016-10-11 09:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5835. Data: 2016-10-11 09:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5836. Data: 2016-10-11 09:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5837. Data: 2016-10-11 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5838. Data: 2016-10-11 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5839. Data: 2016-10-11 09:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5840. Data: 2016-10-11 09:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5841. Data: 2016-10-11 09:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5842. Data: 2016-10-11 09:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 92/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5843. Data: 2016-10-11 09:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 92/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
5844. Data: 2016-10-11 09:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 91/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5845. Data: 2016-10-11 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 91/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5846. Data: 2016-10-11 09:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5847. Data: 2016-10-11 08:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5848. Data: 2016-10-10 16:55
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5849. Data: 2016-10-10 16:55
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5850. Data: 2016-10-10 15:52
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 17.10.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik