główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr VIII.69.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028

artykuł nr 2

Uchwała nr VIII.68.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok

Załączniki:
Uchwała nr VIII.68.2019 537 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr VIII.63.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Załączniki:
Uchwała nr VIII.63.2019 92 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr VIII.62.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok

Załączniki:
Uchwała nr VIII.62.2019 91 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr VIII.61.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania

Załączniki:
Uchwała nr VIII.61.2019 88 KB