główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11551. Data: 2013-02-01 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11552. Data: 2013-02-01 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11553. Data: 2013-02-01 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11554. Data: 2013-02-01 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11555. Data: 2013-02-01 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11556. Data: 2013-02-01 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11557. Data: 2013-02-01 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11558. Data: 2013-02-01 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11559. Data: 2013-02-01 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11560. Data: 2013-02-01 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11561. Data: 2013-02-01 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11562. Data: 2013-02-01 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11563. Data: 2013-02-01 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak
11564. Data: 2013-02-01 12:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Prezentacje dot. budżetu gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezentacja dot. budżetu gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano prezentację dot. budżetu na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11565. Data: 2013-02-01 12:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Prezentacje dot. budżetu gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezentacja dot. budżetu gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z opisem założeń budżetu na 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
11566. Data: 2013-02-01 12:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Prezentacje dot. budżetu gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezentacja dot. budżetu gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11567. Data: 2013-02-01 12:24
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 99/1 Mrówczak).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11568. Data: 2013-02-01 12:23
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 99/1 Mrówczak)
Wykonanie: Agnieszka Janik
11569. Data: 2013-01-30 15:09
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2012 roku z dnia 29.01.2013
Wykonanie: Paweł Antczak
11570. Data: 2013-01-30 15:06
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 29.01.2013
Wykonanie: Paweł Antczak
11571. Data: 2013-01-30 15:05
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 29.01.2013
Wykonanie: Paweł Antczak
11572. Data: 2013-01-28 13:05
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie .
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualną listę kandydatów spełniających wymogi formalne
Wykonanie: Agnieszka Janik
11573. Data: 2013-01-28 13:04
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Agnieszka Janik
11574. Data: 2013-01-28 12:37
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o konkursie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11575. Data: 2013-01-28 12:34
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11576. Data: 2013-01-28 11:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11577. Data: 2013-01-28 10:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11578. Data: 2013-01-28 09:32
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11579. Data: 2013-01-24 08:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11580. Data: 2013-01-24 08:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak