główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11521. Data: 2013-02-11 16:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Pytania i odpowiedzi do przetargu część 2
Wykonanie: Paweł Antczak
11522. Data: 2013-02-11 15:03
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do projektu nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
11523. Data: 2013-02-11 15:03
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: usunięto błędnie wprowadzoną publikację
Wykonanie: Agnieszka Janik
11524. Data: 2013-02-11 15:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
11525. Data: 2013-02-11 14:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
11526. Data: 2013-02-11 14:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
11527. Data: 2013-02-11 14:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
11528. Data: 2013-02-11 14:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
11529. Data: 2013-02-11 14:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
11530. Data: 2013-02-11 14:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
11531. Data: 2013-02-11 14:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
11532. Data: 2013-02-11 14:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
11533. Data: 2013-02-11 14:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
11534. Data: 2013-02-11 14:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11535. Data: 2013-02-11 14:05
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść projektu nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
11536. Data: 2013-02-11 14:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11537. Data: 2013-02-11 14:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 23.2012 z dnia 11 lutego 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11538. Data: 2013-02-11 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Sprostowanie przedmiaru robót
Wykonanie: Paweł Antczak
11539. Data: 2013-02-11 10:16
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 23.2012 z dnia 11 lutego 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11540. Data: 2013-02-06 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono załącznik - Pytania i odpowiedzi do przetargu część 1
Wykonanie: Paweł Antczak
11541. Data: 2013-02-04 16:23
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dokonano poprawek edytorskich w tytule publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11542. Data: 2013-02-04 15:55
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik wzór wniosku o zmianę w planie zagosp. przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11543. Data: 2013-02-04 15:52
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano zmiany w treści publikacji - dodano informacją o wzorze wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
11544. Data: 2013-02-04 14:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 4/2013 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11545. Data: 2013-02-04 14:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 4/2013 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11546. Data: 2013-02-04 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 3/2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11547. Data: 2013-02-04 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 3/2013 w sprawie : zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11548. Data: 2013-02-04 13:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 2/2013 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11549. Data: 2013-02-04 13:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 2/2013 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11550. Data: 2013-02-01 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"
Wykonanie: Paweł Antczak