główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIV.296.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024

Załączniki:
Uchwała nr XXXIV.296.2017 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIV.295.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2017 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXXIV.295.2017 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIII.289.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024

Załączniki:
Uchwała nr XXXIII.289.2017 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIII.288.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.

Załączniki:
Uchwała nr XXXIII.288.2017 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXIII.287.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

Załączniki:
Uchwała nr XXXIII.287.2017 59 KB