główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1381. Data: 2019-06-06 08:29
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Drynda Marian.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1382. Data: 2019-06-06 08:29
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Górnik Jadwiga.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1383. Data: 2019-06-06 08:28
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1384. Data: 2019-06-06 08:28
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierat Aleksandra.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1385. Data: 2019-06-06 08:27
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leśniak Janusz.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1386. Data: 2019-06-06 08:27
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marczak Zbigniew.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1387. Data: 2019-06-06 08:26
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pilarz Jacek.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1388. Data: 2019-06-06 08:25
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Paweł.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1389. Data: 2019-06-06 08:25
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tomziński Marcin.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1390. Data: 2019-06-06 08:24
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wręczycki Remigiusz.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1391. Data: 2019-06-06 08:23
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zabawa Marek.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1392. Data: 2019-06-05 15:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń dot. udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przystajń za 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
1393. Data: 2019-06-05 15:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń dot. udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przystajń za 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1394. Data: 2019-06-04 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół z rozeznania cenowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1395. Data: 2019-06-04 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Przystajń w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1396. Data: 2019-06-04 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Przystajń w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1397. Data: 2019-06-04 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Przystajń w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1398. Data: 2019-06-04 11:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Przystajń w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1399. Data: 2019-06-03 15:28
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 10.06.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1400. Data: 2019-06-03 15:28
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 10.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
1401. Data: 2019-06-03 15:25
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 10.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
1402. Data: 2019-06-03 15:24
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 10.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
1403. Data: 2019-06-03 15:24
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 10.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
1404. Data: 2019-06-03 15:24
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 10.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
1405. Data: 2019-06-03 15:23
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 10.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
1406. Data: 2019-06-03 15:23
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 10.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1407. Data: 2019-06-03 15:22
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 10.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1408. Data: 2019-06-03 15:22
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 10.06.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1409. Data: 2019-06-03 15:21
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.05.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne projekty
Wykonanie: Agnieszka Janik
1410. Data: 2019-06-03 15:19
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 8.2019 z dnia 03.06.2019 r. w sprawie zwołania VIII sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 10.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik