główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12931. Data: 2012-01-19 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXV/52/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12932. Data: 2012-01-19 08:10
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXV/52/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12933. Data: 2012-01-19 08:09
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXV/51/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/57/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12934. Data: 2012-01-19 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXV/51/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/57/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12935. Data: 2012-01-19 08:06
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXV/50/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/17/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu
Wykonanie: Agnieszka Janik
12936. Data: 2012-01-19 08:05
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXV/50/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/17/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu
Wykonanie: Agnieszka Janik
12937. Data: 2012-01-19 08:03
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVI/48/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/41/08 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12938. Data: 2012-01-19 08:02
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXV/49/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12939. Data: 2012-01-19 08:01
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXV/49/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12940. Data: 2012-01-19 07:59
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVI/48/08 z dnia 27 października 2008 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/41/08 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12941. Data: 2012-01-19 07:55
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXVI/47/08 z dnia 27 października 2008 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/41/08 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12942. Data: 2012-01-16 14:19
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady
Opis zmian: usunięcie artykułu: Komisje Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12943. Data: 2012-01-16 14:17
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12944. Data: 2012-01-16 10:58
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut GZOS
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12945. Data: 2012-01-16 10:58
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut GZOS
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12946. Data: 2012-01-16 10:57
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Statut GZOS
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12947. Data: 2012-01-16 10:55
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni » Statut
Opis zmian: usunięcie artykułu: Statut Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni (obowiązujący od 22.07.2009 r.) - ogłoszono:Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 119/2509 z dn.8.07.2009 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12948. Data: 2012-01-16 10:54
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni » Statut
Opis zmian: usunięcie artykułu: Statut Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni (obowiązujący do 2009 r.)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12949. Data: 2012-01-16 10:34
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12950. Data: 2012-01-16 10:33
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12951. Data: 2012-01-16 10:33
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12952. Data: 2012-01-16 10:28
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12953. Data: 2012-01-16 10:18
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Statut
Opis zmian: usunięcie artykułu: uchwał Nr XXXVIII/25/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12954. Data: 2012-01-16 10:18
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Statut
Opis zmian: usunięcie artykułu: uchwała Nr XXI/122/04 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni - nieaktualny
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12955. Data: 2012-01-16 10:18
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Statut
Opis zmian: usunięcie artykułu: uchwała Nr XI/66/03 z dn.27.10.2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przystajni - nieaktualny
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12956. Data: 2012-01-16 10:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12957. Data: 2012-01-16 09:54
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Wykaz stanowisk, kompetencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja Urzędu Gminy
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12958. Data: 2012-01-16 09:36
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Wykaz stanowisk, kompetencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja Urzędu Gminy
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12959. Data: 2012-01-16 09:35
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12960. Data: 2012-01-13 08:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała budżetowa
Wykonanie: Agnieszka Janik