główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12571. Data: 2012-05-08 12:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 8/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert o rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Agnieszka Janik
12572. Data: 2012-05-08 12:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12573. Data: 2012-05-08 12:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 6/2012 z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Przystajń Nr 4/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12574. Data: 2012-05-08 12:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 5/2012 z dnia 03 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12575. Data: 2012-05-08 12:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 4/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12576. Data: 2012-05-08 12:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 3/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12577. Data: 2012-05-08 12:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 1/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie: utworzenia w Urzędzie Gminy Przystajń Centralnego Rejestru Umów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12578. Data: 2012-05-08 12:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 2/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12579. Data: 2012-05-08 12:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 2/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12580. Data: 2012-05-08 12:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 1/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie: utworzenia w Urzędzie Gminy Przystajń Centralnego Rejestru Umów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12581. Data: 2012-05-08 11:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 6/2012 z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Przystajń Nr 4/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12582. Data: 2012-05-08 11:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 5/2012 z dnia 03 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12583. Data: 2012-05-08 11:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 4/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12584. Data: 2012-05-08 11:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 3/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12585. Data: 2012-05-08 11:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 1/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie: utworzenia w Urzędzie Gminy Przystajń Centralnego Rejestru Umów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12586. Data: 2012-05-08 11:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 2/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12587. Data: 2012-05-08 11:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie: utworzenia w Urzędzie Gminy Przystajń Centralnego Rejestru Umów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12588. Data: 2012-05-08 11:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenia z 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12589. Data: 2012-05-08 11:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenia z 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12590. Data: 2012-05-08 11:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVI sesję Rady Gminy Przystajń (14 maja 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12591. Data: 2012-05-08 11:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVI sesję Rady Gminy Przystajń (14 maja 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12592. Data: 2012-05-08 11:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVI sesję Rady Gminy Przystajń (14 maja 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12593. Data: 2012-05-08 11:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVI sesję Rady Gminy Przystajń (14 maja 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12594. Data: 2012-05-08 11:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XVI sesję Rady Gminy Przystajń (14 maja 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12595. Data: 2012-05-08 11:05
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy 2010-14
Wykonanie: Agnieszka Janik
12596. Data: 2012-05-07 16:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 16.2012 z dnia 7 maja 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12597. Data: 2012-05-07 16:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 16.2012 z dnia 7 maja 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12598. Data: 2012-05-07 16:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 16.2012 z dnia 7 maja 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12599. Data: 2012-05-07 13:53
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12600. Data: 2012-05-07 13:52
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik