główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12661. Data: 2012-03-29 09:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.107.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12662. Data: 2012-03-29 09:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.107.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12663. Data: 2012-03-29 09:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.110.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12664. Data: 2012-03-29 09:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.109.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12665. Data: 2012-03-29 09:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.108.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
12666. Data: 2012-03-29 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.107.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12667. Data: 2012-03-29 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12668. Data: 2012-03-29 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.105.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości z Michalinów - Przysiółek na Michalinów - Wieś
Wykonanie: Agnieszka Janik
12669. Data: 2012-03-29 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.104.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości z Bagna - Przysiółek na Bagna - Wieś
Wykonanie: Agnieszka Janik
12670. Data: 2012-03-29 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.103.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Przystajń dotyczącego gospodarowania odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
12671. Data: 2012-03-29 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.102.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XIV.87.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Przystajń dotyczącego gospodarowania odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
12672. Data: 2012-03-29 09:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.101.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Wykonanie: Agnieszka Janik
12673. Data: 2012-03-29 09:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.100.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
12674. Data: 2012-03-29 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.110.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12675. Data: 2012-03-29 09:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.109.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12676. Data: 2012-03-29 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.108.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
12677. Data: 2012-03-29 09:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.107.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12678. Data: 2012-03-29 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12679. Data: 2012-03-29 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.105.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości z Michalinów - Przysiółek na Michalinów - Wieś
Wykonanie: Agnieszka Janik
12680. Data: 2012-03-29 09:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.104.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości z Bagna - Przysiółek na Bagna - Wieś
Wykonanie: Agnieszka Janik
12681. Data: 2012-03-29 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.100.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości z Bagna - Przysiółek na Bagna - Wieś
Wykonanie: Agnieszka Janik
12682. Data: 2012-03-29 09:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.103.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Przystajń dotyczącego gospodarowania odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
12683. Data: 2012-03-29 08:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.102.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XIV.87.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Przystajń dotyczącego gospodarowania odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
12684. Data: 2012-03-29 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.100.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
12685. Data: 2012-03-29 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.101.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Wykonanie: Agnieszka Janik
12686. Data: 2012-03-29 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.100.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
12687. Data: 2012-03-27 15:25
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XIV.2012 z XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20 lutego 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12688. Data: 2012-03-27 15:25
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XIV.2012 z XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20 lutego 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12689. Data: 2012-03-27 15:24
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XIV.2012 z XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20 lutego 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12690. Data: 2012-03-27 15:24
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XIV.2011 z XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20 lutego 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik