główna zawartość
artykuł nr 1

stan mienia komunalnego na dzień 30.10.2006 r.

Załączniki:
Stan mienia komunalnego MB
artykuł nr 2

prognozowanie kwoty długu

Załączniki:
prognozowane kwoty długu 38 KB
artykuł nr 3

planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

artykuł nr 4

stan mienia komunalnego na dzień 30.10.2005