główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1201. Data: 2019-07-03 15:25
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o lasach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Dz. U. z 2019 r. poz 1126)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1202. Data: 2019-07-03 15:24
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Dz. U. z 2019 r. poz 1104)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1203. Data: 2019-07-03 15:21
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Dz. U. z 2019 r. poz 1104)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1204. Data: 2019-07-03 15:20
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Dz. U. z 2019 r. poz 1104)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1205. Data: 2019-07-03 15:18
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Dz. U. z 2019 r. poz 1104)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1206. Data: 2019-07-03 15:17
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Dz. U. z 2019 r. poz 1104).
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzory
Wykonanie: Agnieszka Janik
1207. Data: 2019-07-03 15:17
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Dz. U. z 2019 r. poz 1104)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1208. Data: 2019-07-03 15:16
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Dz. U. z 2019 r. poz 1104)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1209. Data: 2019-07-03 15:15
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Dz. U. z 2019 r. poz 1104)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1210. Data: 2019-07-03 15:15
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Dz. U. z 2019 r. poz 1104)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1211. Data: 2019-07-03 15:13
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz 1105).
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzory
Wykonanie: Agnieszka Janik
1212. Data: 2019-07-03 15:12
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz 1105)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1213. Data: 2019-07-03 15:10
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz 1105)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1214. Data: 2019-07-03 15:10
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz 1105)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1215. Data: 2019-07-03 15:08
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o gruntach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz 1105).
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzory
Wykonanie: Agnieszka Janik
1216. Data: 2019-07-03 15:08
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o gruntach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz 1105)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1217. Data: 2019-07-03 15:07
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o gruntach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz 1105)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1218. Data: 2019-07-03 15:06
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o gruntach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz 1105)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1219. Data: 2019-07-03 15:05
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Druk informacji o gruntach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz 1105)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1220. Data: 2019-07-03 15:04
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Dz. U. z 2019 r. poz 1126).
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzory
Wykonanie: Agnieszka Janik
1221. Data: 2019-07-03 15:02
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Dz. U. z 2019 r. poz 1126)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1222. Data: 2019-07-03 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Dz. U. z 2019 r. poz 1126)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1223. Data: 2019-07-03 14:56
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Dz. U. z 2019 r. poz 1126)
Wykonanie: Agnieszka Janik
1224. Data: 2019-07-03 14:54
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o lasach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzory
Wykonanie: Agnieszka Janik
1225. Data: 2019-07-03 14:53
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o lasach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1226. Data: 2019-07-03 14:52
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o lasach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1227. Data: 2019-07-03 14:51
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o lasach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1228. Data: 2019-07-03 14:49
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Druk informacji o lasach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1229. Data: 2019-07-03 14:42
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzone Uchwałą Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (patrz zakładka: Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia / 2015) - wzory obowiązujące do 30 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot. terminu obowiązywania
Wykonanie: Agnieszka Janik
1230. Data: 2019-07-03 13:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na hasło promocyjne Gminy Przystajń i ustalenia jej regulaminu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik