główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

31. Data: 2020-04-16 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
32. Data: 2020-04-15 14:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2019 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie wraz z załącznikami
Wykonanie: Agnieszka Janik
33. Data: 2020-04-15 14:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
34. Data: 2020-04-15 14:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
35. Data: 2020-04-15 14:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2019 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załączniki
Wykonanie: Agnieszka Janik
36. Data: 2020-04-15 14:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2019 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
37. Data: 2020-04-15 14:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
38. Data: 2020-04-15 14:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 38/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
39. Data: 2020-04-15 14:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 37/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
40. Data: 2020-04-15 14:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 36/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
41. Data: 2020-04-15 14:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 35/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
42. Data: 2020-04-15 13:38
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja Biuletynu.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
43. Data: 2020-04-15 12:05
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Ochrona i promocja zdrowia » Rozkład godzin pracy aptek w powiecie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 88/XI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
44. Data: 2020-04-15 12:00
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Rejestry, ewidencje, archiwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: wykaz rejestrów.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono strukturę publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
45. Data: 2020-04-15 11:00
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie
Wykonanie: Agnieszka Janik
46. Data: 2020-04-15 10:58
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o II naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (na czas zastępstwa) .
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
47. Data: 2020-04-15 10:58
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (na okres zastępstwa nieobecnego pracownika).
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
48. Data: 2020-04-15 10:57
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
49. Data: 2020-04-15 10:57
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
50. Data: 2020-04-15 10:56
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
51. Data: 2020-04-15 10:44
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 30.03.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty
Wykonanie: Agnieszka Janik
52. Data: 2020-04-15 10:20
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualną informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
53. Data: 2020-04-15 10:19
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualną informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
54. Data: 2020-04-15 09:56
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 kwietnia 2020 roku o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Antczak
55. Data: 2020-04-15 09:54
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza w Częstochowie II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Antczak
56. Data: 2020-04-15 09:53
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza w Częstochowie II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Antczak
57. Data: 2020-04-09 15:32
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
58. Data: 2020-04-09 15:31
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Agnieszka Janik
59. Data: 2020-04-09 15:31
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Agnieszka Janik
60. Data: 2020-04-09 14:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XVII.130.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik