główna zawartość
artykuł nr 36

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

artykuł nr 37

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 r. dot. możliwości zapoznania się z dokumentacją przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

Treść obwieszczenia
Załączniki:
Treść obwieszczenia 88 KB
artykuł nr 38

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r.

Załączniki:
Treść komunikatu 599 KB
artykuł nr 39

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe.
Każdy ankieter – pracownik US Katowice przedstawia się i posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie.
Można sprawdzić tożsamość ankietera kontaktując się z Urzędem Statystycznym w Katowicach telefon 32-77-91-291 lub kom. 695 255 244 lub email: D.Gwozdz@stat.gov.pl
Linki do informacji o badaniach ankietowych:

stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

katowice.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/


Urząd Statystyczny w Katowicach prosi o przychylność i współpracę z ankieterami.

obrazek
artykuł nr 40

Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Zgodnie z pismem Dyrektora zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o sygnaturze WD-U.6014.RÓŻNE.2015.JMAS.15107 z dnia 21.10.2015 r. podajemy informację o:

  1. Zakazie umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich przebiegających przez Gminę Przystajń.
  2. Natychmiastowej konieczności usunięcia tablic i urządzeń reklamowych, umieszczonych bez wymaganego prawem zezwolenia, z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Gminy Przystajń.