główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7051. Data: 2016-01-15 09:59
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie numerów kont bankowych.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono formatowanie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7052. Data: 2016-01-15 09:58
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie numerów kont bankowych.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono formatowanie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7053. Data: 2016-01-15 09:56
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie numerów kont bankowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o indywidualnych numerach kont bankowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
7054. Data: 2016-01-15 09:43
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianie numerów kont bankowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
7055. Data: 2016-01-15 09:42
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o zmianie terminu dyżuru radcy prawnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7056. Data: 2016-01-15 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość zabudowana, dz. nr ewid. 500/2 o pow. 0,4891 ha, obręb Kuźnica Nowa, położona w Kuźnicy Nowej, stanowiąca grunty klasy Bi - 4891 m2..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7057. Data: 2016-01-15 09:01
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość zabudowana, dz. nr ewid. 500/2 o pow. 0,4891 ha, obręb Kuźnica Nowa, położona w Kuźnicy Nowej, stanowiąca grunty klasy Bi - 4891 m2.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7058. Data: 2016-01-14 14:42
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia na 21 01 2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
7059. Data: 2016-01-14 14:39
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7060. Data: 2016-01-13 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
7061. Data: 2016-01-13 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano lokalizację dróg
Wykonanie: Agnieszka Janik
7062. Data: 2016-01-13 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zapytania ofertowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7063. Data: 2016-01-13 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7064. Data: 2016-01-12 13:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7065. Data: 2016-01-12 13:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7066. Data: 2016-01-12 13:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7067. Data: 2016-01-12 13:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7068. Data: 2016-01-12 12:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy Przystajń Centralnego Rejestru Umów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7069. Data: 2016-01-12 12:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: /Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7070. Data: 2016-01-12 12:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i upowszechniania kultury fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7071. Data: 2016-01-12 12:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7072. Data: 2016-01-12 12:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7073. Data: 2016-01-12 12:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7074. Data: 2016-01-12 12:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro
Wykonanie: Agnieszka Janik
7075. Data: 2016-01-12 12:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 3/2016 z dnia stycznia 2016 r. w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7076. Data: 2016-01-12 12:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy Przystajń Centralnego Rejestru Umów
Wykonanie: Agnieszka Janik
7077. Data: 2016-01-12 12:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 1/2016 z dnia stycznia 2016 r. w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7078. Data: 2016-01-07 12:40
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2016 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do udziału w pracach komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7079. Data: 2016-01-07 12:39
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2016 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7080. Data: 2016-01-07 12:38
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2016 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik