główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego "Świadczenie usługi zarządzania projektem Mała-nowoczesna szkoła! realizowanego przez Gminę Przystajń a współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"