główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
Opinia 96 KB
artykuł nr 2

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Gminy Przystajń

Załączniki:
Opinia 94 KB
artykuł nr 3

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem

Załączniki:
Opinia 82 KB
artykuł nr 4

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Przystajń

Załączniki:
Opinia 84 KB
artykuł nr 5

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

Załączniki:
Opinia RIO 85 KB