główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13291. Data: 2011-10-17 11:58
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na wolne miejsca pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie:
13292. Data: 2011-10-17 11:54
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na wolne miejsca pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie:
13293. Data: 2011-10-17 11:53
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na wolne miejsca pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni
Wykonanie:
13294. Data: 2011-10-17 11:53
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na wolne miejsca pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Lista kandydatów spełniającyh wymogi formalne na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni
Wykonanie:
13295. Data: 2011-10-17 11:52
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na wolne miejsca pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Infomacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publcznej w Przystajni
Wykonanie:
13296. Data: 2011-10-17 11:52
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na wolne miejsca pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie:
13297. Data: 2011-10-17 11:52
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na wolne miejsca pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
Wykonanie:
13298. Data: 2011-10-17 11:52
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na wolne miejsca pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni
Wykonanie:
13299. Data: 2011-10-12 10:38
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13300. Data: 2011-10-12 10:37
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13301. Data: 2011-10-07 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13302. Data: 2011-10-07 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13303. Data: 2011-10-07 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13304. Data: 2011-10-07 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13305. Data: 2011-10-07 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13306. Data: 2011-10-07 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13307. Data: 2011-10-07 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13308. Data: 2011-10-07 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13309. Data: 2011-10-07 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13310. Data: 2011-10-07 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13311. Data: 2011-10-07 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta nr 14/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Przystajń za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13312. Data: 2011-10-07 08:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.62.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi ul. Polna w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13313. Data: 2011-10-07 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.62.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi ul. Polna w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13314. Data: 2011-10-07 08:23
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13315. Data: 2011-10-07 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13316. Data: 2011-10-07 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.60.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011 - 2020.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13317. Data: 2011-10-07 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.60.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011 - 2020.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13318. Data: 2011-10-07 08:20
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.59.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13319. Data: 2011-10-07 08:18
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.59.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13320. Data: 2011-10-07 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik