główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1741. Data: 2019-04-05 07:42
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 15.04.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1742. Data: 2019-04-04 12:38
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Szkoły Podstawowej w Przystajni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
1743. Data: 2019-04-04 12:36
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminne jednostki organizacyjne.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1744. Data: 2019-04-04 12:32
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminne jednostki organizacyjne.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1745. Data: 2019-04-04 12:30
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminne jednostki organizacyjne.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1746. Data: 2019-04-04 12:28
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminne jednostki organizacyjne.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informacje
Wykonanie: Agnieszka Janik
1747. Data: 2019-04-02 13:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 28/2019 z 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 28
Wykonanie: Agnieszka Janik
1748. Data: 2019-04-02 13:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystjań na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 27
Wykonanie: Agnieszka Janik
1749. Data: 2019-04-02 12:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1750. Data: 2019-04-02 12:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 30
Wykonanie: Agnieszka Janik
1751. Data: 2019-04-02 12:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1752. Data: 2019-04-02 08:16
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 08.04.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1753. Data: 2019-04-02 08:15
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 08.04.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1754. Data: 2019-04-01 15:56
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 08.04.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
1755. Data: 2019-04-01 15:56
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 08.04.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1756. Data: 2019-04-01 15:55
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 11.03.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1757. Data: 2019-04-01 15:54
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 6.2019 z dnia 01.04.2019 r. w sprawie zwołania VI sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 08.04.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
1758. Data: 2019-04-01 15:54
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 6.2019 z dnia 01.04.2019 r. w sprawie zwołania VI sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 08.04.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1759. Data: 2019-04-01 11:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1760. Data: 2019-04-01 11:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 34/2019 a dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Agnieszka Janik
1761. Data: 2019-04-01 11:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 33/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1762. Data: 2019-04-01 11:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1763. Data: 2019-04-01 11:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 31/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1764. Data: 2019-04-01 11:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 30/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1765. Data: 2019-04-01 11:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 29/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1766. Data: 2019-04-01 11:26
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1767. Data: 2019-04-01 11:25
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Agnieszka Janik
1768. Data: 2019-03-28 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1769. Data: 2019-03-28 12:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w informacji o rodzajach, ilości i miejscach występowania azbestu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1770. Data: 2019-03-28 12:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik