główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.

Treść zarządzenia:

dzienniki.slask.eu/WDU_S/2015/2889/akt.pdf

lub Zarządzenie nr 21/2015 w zakładce Organy Gminy->Wójt Gminy->Zarządzenia z 2015 r.

artykuł nr 2

Uchwała Nr VIII.70.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Załączniki:
Uchwała Nr VIII.70.2015 59 KB
artykuł nr 3

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń absolutorium za 2014 r.

Załączniki:
Uchwała RIO 899 KB
artykuł nr 4

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium

artykuł nr 5

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2014 r.

Załączniki:
Opinia RIO MB