główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8131. Data: 2015-07-15 09:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 59/2015 dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8132. Data: 2015-07-15 09:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 59/2015 dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8133. Data: 2015-07-15 09:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 59/2015 dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8134. Data: 2015-07-15 09:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 58/2015 dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8135. Data: 2015-07-15 09:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 58/2015 dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8136. Data: 2015-07-15 09:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 58/2015 dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8137. Data: 2015-07-15 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 59/2015 dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8138. Data: 2015-07-15 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 58/2015 dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8139. Data: 2015-07-15 09:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 57/2015 dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8140. Data: 2015-07-15 09:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 56/2015 dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8141. Data: 2015-07-14 13:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.73.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik graficzny nr 2 do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8142. Data: 2015-07-10 13:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.73.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8143. Data: 2015-07-10 13:53
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o zmianie godzin pracy
Wykonanie: Agnieszka Janik
8144. Data: 2015-07-08 13:29
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zmianie godzin pracy.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację o godzinach pracy UG P-jń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8145. Data: 2015-07-07 12:01
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8146. Data: 2015-07-07 10:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.73.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3 cz II
Wykonanie: Agnieszka Janik
8147. Data: 2015-07-07 10:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.73.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały nr 3 cz I
Wykonanie: Agnieszka Janik
8148. Data: 2015-07-07 10:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.73.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały nr 73
Wykonanie: Agnieszka Janik
8149. Data: 2015-07-07 10:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8150. Data: 2015-07-07 10:08
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół otwarcia ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
8151. Data: 2015-07-03 14:36
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zmianie godzin pracy.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8152. Data: 2015-07-03 14:35
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zmianie godzin pracy.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie godzin pracy w UG P-jń 6-10 lipca
Wykonanie: Agnieszka Janik
8153. Data: 2015-07-03 14:31
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zmianie godzin pracy
Wykonanie: Agnieszka Janik
8154. Data: 2015-07-02 14:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.56.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8155. Data: 2015-07-02 13:38
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przedmiar - kosztorys ślepy
Wykonanie: Agnieszka Janik
8156. Data: 2015-07-02 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
8157. Data: 2015-07-02 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
8158. Data: 2015-07-02 13:34
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w gminie Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
8159. Data: 2015-07-02 13:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8160. Data: 2015-07-02 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.71.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik