główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7801. Data: 2015-09-29 08:56
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
7802. Data: 2015-09-29 08:55
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Agnieszka Janik
7803. Data: 2015-09-29 08:54
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
7804. Data: 2015-09-29 08:52
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o planowanych wyłączeniach wody
Wykonanie: Agnieszka Janik
7805. Data: 2015-09-25 10:00
Dział: Inne » Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń z dnia 23 września 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Dodatkowy opis redaktora: dodano obwieszczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7806. Data: 2015-09-25 09:59
Dział: Inne » Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń z dnia 23 września 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Agnieszka Janik
7807. Data: 2015-09-25 09:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Dyżury radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację w związku ze zmianą numeru pokoju
Wykonanie: Agnieszka Janik
7808. Data: 2015-09-25 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.91.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7809. Data: 2015-09-25 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.90.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
7810. Data: 2015-09-25 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.89.2015 z dnia 21 września 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7811. Data: 2015-09-25 09:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.88.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7812. Data: 2015-09-25 09:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.88.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7813. Data: 2015-09-25 09:24
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7814. Data: 2015-09-25 09:23
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY PRZYSTAJŃ
Wykonanie: Agnieszka Janik
7815. Data: 2015-09-25 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7816. Data: 2015-09-25 08:53
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7817. Data: 2015-09-25 08:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7818. Data: 2015-09-25 08:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.59.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot. unieważnienia uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7819. Data: 2015-09-24 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
7820. Data: 2015-09-24 15:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7821. Data: 2015-09-24 15:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7822. Data: 2015-09-24 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7823. Data: 2015-09-24 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 9 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
7824. Data: 2015-09-24 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 8 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
7825. Data: 2015-09-24 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
7826. Data: 2015-09-24 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 6 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
7827. Data: 2015-09-24 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5 do siwz
Wykonanie: Agnieszka Janik
7828. Data: 2015-09-24 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4 do siwz
Wykonanie: Agnieszka Janik
7829. Data: 2015-09-24 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 3 do siwz
Wykonanie: Agnieszka Janik
7830. Data: 2015-09-24 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik