główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11911. Data: 2012-10-29 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Dostawa piasku naturalnego do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach dróg (ulic) gminnych w sezonie zimowym 2012/2013".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
11912. Data: 2012-10-29 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: ?Dostawa piasku naturalnego do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach dróg (ulic) gminnych w sezonie zimowym 2012/2013?.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
11913. Data: 2012-10-29 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: ?Dostawa piasku naturalnego do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach dróg (ulic) gminnych w sezonie zimowym 2012/2013?
Wykonanie: Agnieszka Janik
11914. Data: 2012-10-29 14:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przystajń za III kwartał 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji o wykonaniu budżetu za III półrocze 2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11915. Data: 2012-10-29 14:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przystajń za III kwartał 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11916. Data: 2012-10-29 14:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 58/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 58/2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11917. Data: 2012-10-29 14:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 58/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11918. Data: 2012-10-25 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano szczegóły mocowania opraw
Wykonanie: Agnieszka Janik
11919. Data: 2012-10-25 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano schemat oświetlenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11920. Data: 2012-10-25 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
11921. Data: 2012-10-25 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
11922. Data: 2012-10-25 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
11923. Data: 2012-10-25 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano przedmiar robót
Wykonanie: Agnieszka Janik
11924. Data: 2012-10-25 13:02
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11925. Data: 2012-10-25 13:02
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak"
Wykonanie: Agnieszka Janik
11926. Data: 2012-10-25 12:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aneta Maj-Desperak.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano skan oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11927. Data: 2012-10-25 12:25
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Aneta Maj-Desperak
Wykonanie: Agnieszka Janik
11928. Data: 2012-10-25 10:30
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11929. Data: 2012-10-24 12:44
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11930. Data: 2012-10-19 12:38
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik dot. konsultacji na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11931. Data: 2012-10-19 07:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 57/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 57
Wykonanie: Agnieszka Janik
11932. Data: 2012-10-19 07:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 57/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11933. Data: 2012-10-19 07:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 56/2012 z dnia 9 października 2012 r. w sprawie: powołania składu komisji konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2012 r. ze specjalnego funduszu nagród..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzania nr 56
Wykonanie: Agnieszka Janik
11934. Data: 2012-10-19 07:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 56/2012 z dnia 9 października 2012 r. w sprawie: powołania składu komisji konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2012 r. ze specjalnego funduszu nagród.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11935. Data: 2012-10-17 14:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kochel Marianna.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11936. Data: 2012-10-12 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 dla Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Alina Piśniak
11937. Data: 2012-10-11 12:15
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11938. Data: 2012-10-11 12:09
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11939. Data: 2012-10-11 12:06
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11940. Data: 2012-10-11 12:04
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: usunięcie artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński