główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12001. Data: 2012-10-02 10:20
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z województwa śląskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano aktualizacji treści publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
12002. Data: 2012-10-02 10:19
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z województwa śląskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji dot. Funduszu Pożyczkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
12003. Data: 2012-10-02 10:17
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z województwa śląskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano publikację dot. Funduszu Pożyczkiowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
12004. Data: 2012-10-02 10:16
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego"
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12005. Data: 2012-10-02 10:10
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji dla przedsiębiorców
Wykonanie: Agnieszka Janik
12006. Data: 2012-10-02 08:48
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVIII.2012 z XVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 sierpnia 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
12007. Data: 2012-10-02 08:47
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVIII.2012 z XVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 sierpnia 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
12008. Data: 2012-10-02 08:44
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVIII.2012 z XVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 sierpnia 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12009. Data: 2012-10-02 08:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 dla Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Alina Piśniak
12010. Data: 2012-10-02 08:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 dla Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Alina Piśniak
12011. Data: 2012-10-02 08:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 dla Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Alina Piśniak
12012. Data: 2012-10-02 08:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 dla Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Alina Piśniak
12013. Data: 2012-10-01 16:06
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano aktualizacji danych pracowników GOPS
Wykonanie: Agnieszka Janik
12014. Data: 2012-10-01 11:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 52/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 99/1 położona w Mrówczaku..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 52/2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
12015. Data: 2012-10-01 11:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 52/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 99/1 położona w Mrówczaku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12016. Data: 2012-10-01 11:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 51/2012 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie: opracowania planu obrony cywilnej gminy..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12017. Data: 2012-10-01 11:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 51/2012 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie: opracowania planu obrony cywilnej gminy.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12018. Data: 2012-09-28 09:54
Dział: Urząd Gminy » e-administracja » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna skrzynka podawcza - informacje
Wykonanie: Paweł Antczak
12019. Data: 2012-09-28 09:52
Dział: Urząd Gminy » e-administracja » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna skrzynka podawcza - SEKAP
Wykonanie: Paweł Antczak
12020. Data: 2012-09-28 09:51
Dział: Urząd Gminy » e-administracja » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna skrzynka podawcza - SEKAP
Wykonanie: Paweł Antczak
12021. Data: 2012-09-28 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 99/1 położona w Mrówczaku. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią zarządzenia nr 52/2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
12022. Data: 2012-09-28 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 99/1 położona w Mrówczaku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12023. Data: 2012-09-25 12:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z opinią RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
12024. Data: 2012-09-25 11:59
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12025. Data: 2012-09-25 11:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
12026. Data: 2012-09-25 11:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano publikację
Wykonanie: Agnieszka Janik
12027. Data: 2012-09-25 11:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12028. Data: 2012-09-25 07:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 50/2012 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012 - 2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią zarządzenia nr 50/2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
12029. Data: 2012-09-25 07:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 50/2012 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012 - 2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
12030. Data: 2012-09-25 07:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 49/2012 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią zarządzenia nr 49/2012
Wykonanie: Agnieszka Janik