główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

301. Data: 2020-02-03 11:10
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XV.2019 z XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 27 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
302. Data: 2020-02-03 11:09
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XV.2019 z XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 27 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
303. Data: 2020-02-03 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
304. Data: 2020-01-30 11:12
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 7 lutego 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
305. Data: 2020-01-30 11:10
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 7 lutego 2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
306. Data: 2020-01-30 10:05
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
307. Data: 2020-01-30 10:03
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
308. Data: 2020-01-30 10:03
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja skarg, wniosków i petycji » Prace Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
309. Data: 2020-01-30 10:02
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
310. Data: 2020-01-30 10:02
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.109.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
311. Data: 2020-01-30 10:01
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.108.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
312. Data: 2020-01-30 10:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
313. Data: 2020-01-30 10:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
314. Data: 2020-01-30 10:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
315. Data: 2020-01-30 09:59
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.113.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
316. Data: 2020-01-30 09:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.102.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
317. Data: 2020-01-30 09:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.103.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
318. Data: 2020-01-30 09:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.103.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
319. Data: 2020-01-30 09:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.104.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
320. Data: 2020-01-30 09:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.105.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
321. Data: 2020-01-30 09:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.106.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
322. Data: 2020-01-30 09:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.107.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
323. Data: 2020-01-30 09:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.108.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
324. Data: 2020-01-30 09:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.109.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
325. Data: 2020-01-30 09:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.110.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
326. Data: 2020-01-30 09:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.111.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
327. Data: 2020-01-30 09:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.112.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
328. Data: 2020-01-30 09:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.113.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
329. Data: 2020-01-30 09:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
330. Data: 2020-01-30 09:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik