główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12301. Data: 2012-06-27 09:06
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.121.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12302. Data: 2012-06-27 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.116.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12303. Data: 2012-06-27 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.116.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12304. Data: 2012-06-27 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.115.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12305. Data: 2012-06-27 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.115.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12306. Data: 2012-06-27 08:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.116.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2011 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano datę wytworzenia informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
12307. Data: 2012-06-27 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.122.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń"..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12308. Data: 2012-06-27 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.122.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń".
Wykonanie: Agnieszka Janik
12309. Data: 2012-06-27 08:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.121.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12310. Data: 2012-06-27 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.121.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12311. Data: 2012-06-27 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.120.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola Publicznego w Kuźnicy Starej..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12312. Data: 2012-06-27 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.120.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola Publicznego w Kuźnicy Starej.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12313. Data: 2012-06-27 08:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.119.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/42/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12314. Data: 2012-06-27 08:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.119.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/42/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12315. Data: 2012-06-27 08:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.118.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć logopedy, pedagoga, psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12316. Data: 2012-06-27 08:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.118.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć logopedy, pedagoga, psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12317. Data: 2012-06-27 08:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.117.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody przez Wójta Gminy Przystajń na zamontowanie tablicy upamiętniającej Wiesława Dryndę..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12318. Data: 2012-06-27 08:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.117.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody przez Wójta Gminy Przystajń na zamontowanie tablicy upamiętniającej Wiesława Dryndę.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12319. Data: 2012-06-27 08:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.116.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2011 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12320. Data: 2012-06-27 08:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.116.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12321. Data: 2012-06-27 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.115.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12322. Data: 2012-06-27 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.115.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12323. Data: 2012-06-26 13:50
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVI.2012 z XVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 maja 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik ze sprawozdaniem GOKSiR
Wykonanie: Agnieszka Janik
12324. Data: 2012-06-26 13:49
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVI.2012 z XVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 maja 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik ze sprawozdaniem GBP
Wykonanie: Agnieszka Janik
12325. Data: 2012-06-26 13:48
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVI.2012 z XVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 maja 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią sprawozdania GOPS
Wykonanie: Agnieszka Janik
12326. Data: 2012-06-26 13:45
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVI.2012 z XVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 maja 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik ze sprawozdaniem z GPPiRPA
Wykonanie: Agnieszka Janik
12327. Data: 2012-06-26 13:44
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVI.2012 z XVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 maja 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią sprawozdania Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
12328. Data: 2012-06-26 13:40
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVI.2012 z XVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 maja 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
12329. Data: 2012-06-26 13:37
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVI.2012 z XVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 maja 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12330. Data: 2012-06-26 08:54
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola działalności Urzędu Gminy Przystajń w zakresie udzielania zamówień publicznych w 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik