główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6871. Data: 2016-02-17 08:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6872. Data: 2016-02-17 08:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6873. Data: 2016-02-17 08:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6874. Data: 2016-02-17 08:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6875. Data: 2016-02-17 08:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6876. Data: 2016-02-17 08:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6877. Data: 2016-02-15 15:50
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6878. Data: 2016-02-15 15:49
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
6879. Data: 2016-02-15 15:47
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie w sprawie projektu Gmina Naturalnie Słoneczna
Wykonanie: Agnieszka Janik
6880. Data: 2016-02-15 15:47
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 678025S w miejscowościach Przystajń i Bagna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6881. Data: 2016-02-15 15:47
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 678025S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Agnieszka Janik
6882. Data: 2016-02-15 09:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję nr XIV.2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6883. Data: 2016-02-12 11:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: /Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
6884. Data: 2016-02-12 11:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2016 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6885. Data: 2016-02-12 11:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i upowszechniania kultury fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6886. Data: 2016-02-12 11:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6887. Data: 2016-02-12 11:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6888. Data: 2016-02-12 11:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6889. Data: 2016-02-12 11:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6890. Data: 2016-02-12 11:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6891. Data: 2016-02-12 11:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
6892. Data: 2016-02-12 11:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2016 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
6893. Data: 2016-02-12 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Rozwoju Gminy Przystajń na lata 2016-2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6894. Data: 2016-02-12 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Rozwoju Gminy Przystajń na lata 2016-2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały wprowadzającej Strategię
Wykonanie: Agnieszka Janik
6895. Data: 2016-02-12 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Strategia rozwoju
Opis zmian: dodanie artykułu: Strategia Rozwoju Gminy Przystajń na lata 2016-2022
Wykonanie: Agnieszka Janik
6896. Data: 2016-02-12 10:01
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.140.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6897. Data: 2016-02-12 10:00
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.140.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6898. Data: 2016-02-12 09:59
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.139.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6899. Data: 2016-02-12 09:58
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.139.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6900. Data: 2016-02-12 09:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.142.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik