główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13171. Data: 2011-11-14 10:18
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.64.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
13172. Data: 2011-11-14 10:18
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.70.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: powołania skarbnika gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13173. Data: 2011-11-14 10:17
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.70.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: powołania skarbnika gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13174. Data: 2011-11-14 10:16
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.69.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: odwołania skarbnika gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13175. Data: 2011-11-14 10:15
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.69.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie:
Wykonanie: Agnieszka Janik
13176. Data: 2011-11-14 10:12
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.68.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011 - 2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
13177. Data: 2011-11-14 10:11
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.68.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011 - 2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
13178. Data: 2011-11-14 10:10
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.67.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13179. Data: 2011-11-14 10:09
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.66.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13180. Data: 2011-11-14 10:09
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.67.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13181. Data: 2011-11-14 10:08
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.65.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13182. Data: 2011-11-14 10:07
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.65.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13183. Data: 2011-11-14 10:06
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.65.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
13184. Data: 2011-11-14 10:06
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.65.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
13185. Data: 2011-11-14 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.64.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
13186. Data: 2011-11-14 10:03
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.64.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
13187. Data: 2011-11-14 09:45
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Berg Jolanta
Wykonanie: Agnieszka Janik
13188. Data: 2011-11-14 09:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tyrała Joanna
Wykonanie: Agnieszka Janik
13189. Data: 2011-11-14 09:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wachowska Beata
Wykonanie: Agnieszka Janik
13190. Data: 2011-11-14 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Berg Jolanta
Wykonanie: Agnieszka Janik
13191. Data: 2011-11-14 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Izydorczyk Małgorzata
Wykonanie: Agnieszka Janik
13192. Data: 2011-11-14 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Paprotny Bogdan
Wykonanie: Agnieszka Janik
13193. Data: 2011-11-14 09:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kotarska Jolanta
Wykonanie: Agnieszka Janik
13194. Data: 2011-11-10 16:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna, gmina Przystajń - etap II"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13195. Data: 2011-11-10 11:10
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - pracownik ds. księgowości budżetowej w Gminnym Zespole Oświaty Samorządowej w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13196. Data: 2011-11-10 10:15
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 99/1 Mrówczak)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13197. Data: 2011-11-10 10:13
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 99/1 Mrówczak)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13198. Data: 2011-11-10 10:13
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 99/1 Mrówczak)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13199. Data: 2011-11-10 10:10
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 99/1 Mrówczak)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13200. Data: 2011-11-08 09:14
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr X.2011 z X sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 września 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik