główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.

dzienniki.slask.eu/WDU_S/2013/3523/akt.pdf

Patrz: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 17/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.

artykuł nr 2

Uchwała nr XXVII.195.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Załączniki:
Uchwała nr XXVII.195.2013 424 KB
artykuł nr 3

Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok

Załączniki:
Uchwała 532 KB
artykuł nr 4

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Załączniki:
Uchwała MB
artykuł nr 5

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
Opinia RIO MB