główna zawartość
artykuł nr 1

uchwała Nr XLI/21/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok

Załączniki:
uchwała nr XLI/21/10 24 KB
artykuł nr 2

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 rok

artykuł nr 3

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2009 rok

artykuł nr 4

informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Przystajń za 2009 rok (opis)

artykuł nr 5

RB-Z

Załączniki:
RB-Z 305 KB