główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7681. Data: 2015-10-20 08:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 26.10.2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 12
Wykonanie: Agnieszka Janik
7682. Data: 2015-10-20 08:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 26.10.2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 11
Wykonanie: Agnieszka Janik
7683. Data: 2015-10-20 08:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 26.10.2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
7684. Data: 2015-10-20 08:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 26.10.2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
7685. Data: 2015-10-20 08:36
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 26.10.2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
7686. Data: 2015-10-20 08:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 26.10.2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekty 1-7
Wykonanie: Agnieszka Janik
7687. Data: 2015-10-20 08:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 26.10.2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7688. Data: 2015-10-19 15:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tresc zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7689. Data: 2015-10-19 15:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis
Wykonanie: Agnieszka Janik
7690. Data: 2015-10-19 15:39
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015 roku .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opini
Wykonanie: Agnieszka Janik
7691. Data: 2015-10-19 15:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015 roku .
Dodatkowy opis redaktora: dodano Opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
7692. Data: 2015-10-19 15:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
7693. Data: 2015-10-19 14:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 86/2015 z dnia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7694. Data: 2015-10-19 14:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 92/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu, przeklasyfikowania oraz wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynie gminnym.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7695. Data: 2015-10-19 14:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 11.2015 z dnia 19 października 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7696. Data: 2015-10-19 14:17
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 11.2015 z dnia 19 października 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7697. Data: 2015-10-19 12:53
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
7698. Data: 2015-10-19 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
7699. Data: 2015-10-19 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
7700. Data: 2015-10-19 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
7701. Data: 2015-10-19 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
7702. Data: 2015-10-16 15:16
Dział: Inne » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawne regulujące składanie petycji.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7703. Data: 2015-10-16 15:15
Dział: Inne » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące składania petycji.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7704. Data: 2015-10-16 15:13
Dział: Inne » Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7705. Data: 2015-10-16 14:45
Dział: Inne » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące składania petycji.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
7706. Data: 2015-10-16 14:43
Dział: Inne » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące składania petycji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ustawy o petycjach
Wykonanie: Agnieszka Janik
7707. Data: 2015-10-16 14:39
Dział: Inne » Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje dotyczące składania petycji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7708. Data: 2015-10-16 12:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 89
Wykonanie: Agnieszka Janik
7709. Data: 2015-10-16 11:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7710. Data: 2015-10-16 11:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik