główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1141. Data: 2019-07-26 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Paweł Antczak
1142. Data: 2019-07-25 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1143. Data: 2019-07-24 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1144. Data: 2019-07-19 14:37
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr IX.2019 za IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 12 lipca 2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
1145. Data: 2019-07-18 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1146. Data: 2019-07-18 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1147. Data: 2019-07-18 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1148. Data: 2019-07-18 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1149. Data: 2019-07-18 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1150. Data: 2019-07-18 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1151. Data: 2019-07-18 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1152. Data: 2019-07-17 14:52
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr IX.2019 za IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 12 lipca 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1153. Data: 2019-07-17 14:52
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr IX.2019 za IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 12 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
1154. Data: 2019-07-17 14:51
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr IX.2019 za IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 12 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść wyciągu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1155. Data: 2019-07-17 14:50
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr IX.2019 za IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 12 lipca 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1156. Data: 2019-07-16 14:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IX.73.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1157. Data: 2019-07-16 14:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IX.73.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1158. Data: 2019-07-16 14:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IX.72.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1159. Data: 2019-07-16 14:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IX.72.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1160. Data: 2019-07-16 14:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.68.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1161. Data: 2019-07-16 14:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IX.72.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis
Wykonanie: Agnieszka Janik
1162. Data: 2019-07-16 14:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IX.72.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1163. Data: 2019-07-16 14:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IX.71.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - działki nr ewid. 502/8 w m. Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis
Wykonanie: Agnieszka Janik
1164. Data: 2019-07-16 14:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IX.74.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie wyrażenia stanowiska w kwestii dzierżawy części budynku tzw. "Sukiennic".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1165. Data: 2019-07-16 14:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IX.74.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie wyrażenia stanowiska w kwestii dzierżawy części budynku tzw. "Sukiennic"
Wykonanie: Agnieszka Janik
1166. Data: 2019-07-16 14:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IX.73.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1167. Data: 2019-07-16 14:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IX.73.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1168. Data: 2019-07-16 14:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IX.72.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1169. Data: 2019-07-16 14:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IX.72.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1170. Data: 2019-07-16 14:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IX.71.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - działki nr ewid. 502/8 w m. Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik