główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2401. Data: 2018-11-26 15:25
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 03.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
2402. Data: 2018-11-26 15:24
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 03.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
2403. Data: 2018-11-26 15:23
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 03.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
2404. Data: 2018-11-26 15:23
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 03.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
2405. Data: 2018-11-26 15:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 03.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2406. Data: 2018-11-26 15:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 03.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2407. Data: 2018-11-26 15:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 03.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2408. Data: 2018-11-26 15:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 03.12.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2409. Data: 2018-11-26 15:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 2.2018 z dnia 26.11.2018 w sprawie zwołania II sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 03.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
2410. Data: 2018-11-26 15:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 2.2018 z dnia 26.11.2018 w sprawie zwołania II sesji Rady Gminy Przystajń we dniu 03.12.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2411. Data: 2018-11-26 15:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Dyżury radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2412. Data: 2018-11-26 15:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Dyżury radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
2413. Data: 2018-11-23 14:04
Dział: Organy Gminy » Uchwały dot. diet radnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Protokół nr I.2018 z I sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 19.11.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2414. Data: 2018-11-23 13:59
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VIII kadencja - lata 2018-2022 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr I.2018 z I sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 19.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół z sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2415. Data: 2018-11-23 13:58
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VIII kadencja - lata 2018-2022 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr I.2018 z I sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 19.11.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2416. Data: 2018-11-23 13:52
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VIII kadencja - lata 2018-2022 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr I.2018 z I sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 19.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2417. Data: 2018-11-23 13:52
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VIII kadencja - lata 2018-2022 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr I.2018 z I sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 19.11.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2418. Data: 2018-11-23 13:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji - korekta
Wykonanie: Agnieszka Janik
2419. Data: 2018-11-23 13:34
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2420. Data: 2018-11-23 13:25
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o dacie wpływu oświadczeń majątkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
2421. Data: 2018-11-23 13:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji - korekta
Wykonanie: Agnieszka Janik
2422. Data: 2018-11-23 13:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie na koniec kadencji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2423. Data: 2018-11-23 13:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2424. Data: 2018-11-23 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2425. Data: 2018-11-22 13:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
2426. Data: 2018-11-22 13:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
2427. Data: 2018-11-22 13:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
2428. Data: 2018-11-22 13:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
2429. Data: 2018-11-22 13:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
2430. Data: 2018-11-22 13:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik