główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12991. Data: 2012-01-04 14:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
12992. Data: 2012-01-04 14:18
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
12993. Data: 2012-01-04 14:18
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
12994. Data: 2012-01-04 14:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
12995. Data: 2012-01-04 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR III/18/11 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12996. Data: 2012-01-04 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR III/18/11 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12997. Data: 2012-01-04 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR III/18/11 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12998. Data: 2012-01-04 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała NR III/18/11 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12999. Data: 2012-01-04 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała NR III/18/11 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13000. Data: 2012-01-04 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR III/18/11 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13001. Data: 2012-01-04 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR III/18/11 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13002. Data: 2012-01-04 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR III/18/11 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13003. Data: 2012-01-03 09:29
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13004. Data: 2012-01-03 09:08
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.82.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13005. Data: 2012-01-03 09:07
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIII.82.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13006. Data: 2012-01-03 09:05
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.81.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII.74.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13007. Data: 2012-01-03 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIII.81.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII.74.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13008. Data: 2012-01-03 08:50
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.80.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13009. Data: 2012-01-03 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIII.80.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13010. Data: 2012-01-03 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.79.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13011. Data: 2012-01-03 08:47
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIII.79.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13012. Data: 2012-01-03 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.78.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: zwrotu Gminie Panki kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13013. Data: 2012-01-03 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIII.78.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: zwrotu Gminie Panki kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13014. Data: 2011-12-29 13:31
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XII.2011 z XII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 5 grudnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13015. Data: 2011-12-29 09:48
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XII.2011 z XII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 5 grudnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13016. Data: 2011-12-29 09:48
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XII.2011 z XII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 5 grudnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13017. Data: 2011-12-29 09:45
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XII.2011 z XII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 5 grudnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13018. Data: 2011-12-28 07:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XIII sesję Rady Gminy Przystajń (28 grudnia 2011 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13019. Data: 2011-12-23 14:56
Dział: Inne » Projekt polegający na montażu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacje na temat projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13020. Data: 2011-12-23 14:54
Dział: Inne » "Program ochrony powietrza dla stref gliwicko - mikołowskiej i częstochowsko - lublinieckiej wojewodztwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu"
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie Marszałka Województwa
Wykonanie: Agnieszka Janik