główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12451. Data: 2012-05-31 11:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 27/2012 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2011 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12452. Data: 2012-05-31 11:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 27/2012 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12453. Data: 2012-05-31 11:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 26/2012 z dnia 9 maja 2012 r. powołania Komisji do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12454. Data: 2012-05-31 11:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 26/2012 z dnia 9 maja 2012 r. powołania Komisji do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku".
Wykonanie: Agnieszka Janik
12455. Data: 2012-05-31 11:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 26/2012 z dnia 9 maja 2012 r. powołania Komisji do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku".
Wykonanie: Agnieszka Janik
12456. Data: 2012-05-31 11:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 25/2012 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12457. Data: 2012-05-31 11:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 25/2012 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12458. Data: 2012-05-31 10:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 24/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12459. Data: 2012-05-31 10:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 24/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
12460. Data: 2012-05-31 10:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 23/2012 z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12461. Data: 2012-05-31 10:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 23/2012 z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12462. Data: 2012-05-31 10:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 22/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12463. Data: 2012-05-31 10:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 22/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12464. Data: 2012-05-31 10:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 22/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
12465. Data: 2012-05-31 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 21/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12466. Data: 2012-05-31 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 21/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12467. Data: 2012-05-31 10:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 21/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12468. Data: 2012-05-30 13:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 17/2012 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12469. Data: 2012-05-30 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 17/2012 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12470. Data: 2012-05-30 13:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 17/2012 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12471. Data: 2012-05-30 13:23
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 17/2012 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12472. Data: 2012-05-30 13:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 17/2012 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12473. Data: 2012-05-30 13:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 17/2012 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12474. Data: 2012-05-30 13:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 17/2012 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12475. Data: 2012-05-30 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12476. Data: 2012-05-30 13:06
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12477. Data: 2012-05-30 10:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12478. Data: 2012-05-30 10:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12479. Data: 2012-05-30 09:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 20/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12480. Data: 2012-05-30 09:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 20/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik