główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5551. Data: 2016-12-27 13:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.214.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5552. Data: 2016-12-27 13:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.214.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5553. Data: 2016-12-27 13:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.213.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5554. Data: 2016-12-27 13:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.213.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5555. Data: 2016-12-27 13:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.212.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.146.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 254/7 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5556. Data: 2016-12-27 13:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.212.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.146.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 254/7 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5557. Data: 2016-12-27 13:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.211.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Stany, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5558. Data: 2016-12-27 13:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.211.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Stany, stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5559. Data: 2016-12-27 08:31
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - obręb Michalinów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
5560. Data: 2016-12-27 08:29
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - obręb Michalinów
Wykonanie: Agnieszka Janik
5561. Data: 2016-12-23 09:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.208.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uzupełniono informację dot. rozstrzygnięcia nadzorczego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5562. Data: 2016-12-22 15:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.208.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5563. Data: 2016-12-22 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Opracowanie koncepcji budowy dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn, z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym.
Wykonanie: Paweł Antczak
5564. Data: 2016-12-22 11:49
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXII.2016 z XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 listopada 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 1 do Informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5565. Data: 2016-12-22 11:48
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXII.2016 z XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 listopada 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5566. Data: 2016-12-22 11:46
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXII.2016 z XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 listopada 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
5567. Data: 2016-12-22 11:35
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXII.2016 z XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 listopada 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
5568. Data: 2016-12-22 11:32
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXII.2016 z XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 listopada 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5569. Data: 2016-12-20 15:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5570. Data: 2016-12-20 15:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
5571. Data: 2016-12-20 15:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
5572. Data: 2016-12-20 15:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
5573. Data: 2016-12-20 15:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5574. Data: 2016-12-20 15:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5575. Data: 2016-12-20 15:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5576. Data: 2016-12-20 15:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 124/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5577. Data: 2016-12-20 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 124/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5578. Data: 2016-12-20 15:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 124/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5579. Data: 2016-12-20 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 128/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny wniosków właścicieli nieruchomości o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Przystajń na dofinansowanie inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5580. Data: 2016-12-20 14:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 127/2016 z 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac zgłoszonych w konkursach w ramach realizacji projektu "Segregacja - Rewelacja - kampania edukacyjna Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik