główna zawartość
artykuł nr 1

Program Wspierania Przedsiębiorczości

 

Gmina Przystajń prowadzi prace nad Programem Wspierania Przedsiębiorczości, którego celem jest stworzenie w naszej gminie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, określenie konkretnych sposobów wspierania przedsiębiorców, ale także wskazanie dotychczasowych barier mających wpływ na lokalny rynek pracy. Program Wspierania Przedsiębiorczości będzie skutecznym narzędziem tylko wtedy, gdy będzie odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby i pomysły naszych przedsiębiorców, dlatego zapraszamy Państwa do składania ankiet na potrzeby utworzenia Programu Wspierania Przedsiębiorczości Gminy Przystajń.