główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1501. Data: 2019-05-16 10:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.58.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1502. Data: 2019-05-16 10:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.35.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot. zmiany uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1503. Data: 2019-05-16 10:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2009
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXIX/14/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy skwerom i placowi zlokalizowanym na terenie gminy Przystajń - ogłoszono: Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 62 poz. 1393 z 15.04.2009 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1504. Data: 2019-05-16 10:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.55.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1505. Data: 2019-05-16 10:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1506. Data: 2019-05-16 09:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.60.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1507. Data: 2019-05-16 09:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.60.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1508. Data: 2019-05-16 09:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.59.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1509. Data: 2019-05-16 09:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.59.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1510. Data: 2019-05-16 09:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.58.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1511. Data: 2019-05-16 09:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.58.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1512. Data: 2019-05-16 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.57.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1513. Data: 2019-05-16 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.57.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1514. Data: 2019-05-16 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.57.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1515. Data: 2019-05-16 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.56.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi zlokalizowanemu w miejscowości Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1516. Data: 2019-05-16 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.56.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi zlokalizowanemu w miejscowości Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1517. Data: 2019-05-16 08:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.56.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi zlokalizowanemu w miejscowości Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1518. Data: 2019-05-16 08:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.55.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/14/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy skwerom i placowi zlokalizowanym na terenie gminy Przystajń (Dz. U. Woj. Śl. z 2009 r., nr 62, poz. 1393)..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1519. Data: 2019-05-16 08:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.55.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/14/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy skwerom i placowi zlokalizowanym na terenie gminy Przystajń (Dz. U. Woj. Śl. z 2009 r., nr 62, poz. 1393).
Wykonanie: Agnieszka Janik
1520. Data: 2019-05-16 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.54.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV.35.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 1088)..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1521. Data: 2019-05-16 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.54.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV.35.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 1088).
Wykonanie: Agnieszka Janik
1522. Data: 2019-05-16 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.53.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1523. Data: 2019-05-16 08:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.53.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1524. Data: 2019-05-16 08:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.52.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.52.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3206)..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1525. Data: 2019-05-16 08:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.52.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.52.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3206).
Wykonanie: Agnieszka Janik
1526. Data: 2019-05-16 08:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (t.j. Dz. U. Woj. Śl. 2013 r., poz. 2663)..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1527. Data: 2019-05-16 08:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (t.j. Dz.U. Wojew. Śl. 2013 r., poz.2663).
Wykonanie: Agnieszka Janik
1528. Data: 2019-05-16 08:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń od 1 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1529. Data: 2019-05-16 08:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń od 1 września 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1530. Data: 2019-05-15 10:07
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ankieta - PKS komunikacja z Kłobuckiem i Częstochową.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik