główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2641. Data: 2018-10-17 13:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2642. Data: 2018-10-17 13:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
2643. Data: 2018-10-17 13:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 103/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2644. Data: 2018-10-17 13:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie opracowania "Planu Ochrony Zabytków Gminy Przystajń na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych"
Wykonanie: Agnieszka Janik
2645. Data: 2018-10-16 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2646. Data: 2018-10-16 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2647. Data: 2018-10-15 11:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bastrzyk Robert.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2648. Data: 2018-10-15 11:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chamela Edward.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2649. Data: 2018-10-15 11:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chrzęstek Józef.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2650. Data: 2018-10-15 11:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jelonek Jadwiga.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2651. Data: 2018-10-15 11:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierat Grzegorz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2652. Data: 2018-10-15 11:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kmieć Zbigniew.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2653. Data: 2018-10-15 11:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kulej Zdzisława.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2654. Data: 2018-10-15 11:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leśniak Janusz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2655. Data: 2018-10-15 11:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marczak Zbigniew.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2656. Data: 2018-10-15 11:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pilarz Jacek.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2657. Data: 2018-10-15 11:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Zenon.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2658. Data: 2018-10-15 11:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sas Jan.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2659. Data: 2018-10-15 11:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2660. Data: 2018-10-15 11:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wręczycki Remigiusz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2661. Data: 2018-10-11 15:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2662. Data: 2018-10-11 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2663. Data: 2018-10-11 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2664. Data: 2018-10-11 14:41
Dział: Prawo Miejscowe » Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń uchwalony uchwałą Nr XLII.359.2018 z dnia 4 września 2018 r. - wszedł w życie z dniem 28 września 2018 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego rocznik 2018, pozycja 5670, dn. 14.09.2018 r.)
Wykonanie: Paweł Antczak
2665. Data: 2018-10-11 14:41
Dział: Prawo Miejscowe » Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń uchwalony uchwałą Nr XLII.359.2018 z dnia 4 września 2018 r. - wszedł w życie z dniem 28 września 2018 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego rocznik 2018, pozycja 5670 dn. 14.09.2018 r.)
Wykonanie: Paweł Antczak
2666. Data: 2018-10-11 14:39
Dział: Prawo Miejscowe » Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin)
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń uchwalony uchwałą Nr XLII.359.2018 z dnia 4 września 2018 r. - wszedł w życie z dniem 28 września 2018 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego rocznik 2018, pozycja 5670 dn. 14.09.2018 r.)
Wykonanie: Paweł Antczak
2667. Data: 2018-10-10 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2668. Data: 2018-10-10 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2669. Data: 2018-10-10 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2670. Data: 2018-10-08 16:33
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 6/2018 GKW w Przystajni z dnia 8 października 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych .
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik
Wykonanie: Agnieszka Janik