główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6811. Data: 2016-03-16 08:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6812. Data: 2016-03-16 08:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6813. Data: 2016-03-16 08:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 24/2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6814. Data: 2016-03-16 08:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 23
Wykonanie: Agnieszka Janik
6815. Data: 2016-03-16 08:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6816. Data: 2016-03-16 08:10
Dział: Inne » RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o projekcie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik - szczegółowe informacje o projekcie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6817. Data: 2016-03-16 08:07
Dział: Inne » RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o projekcie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano grafikę
Wykonanie: Agnieszka Janik
6818. Data: 2016-03-16 08:06
Dział: Inne » RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o projekcie.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6819. Data: 2016-03-16 08:04
Dział: Inne » RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o projekcie.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono informację o projekcie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6820. Data: 2016-03-16 08:03
Dział: Inne » RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o projekcie.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono informację o projekcie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6821. Data: 2016-03-16 08:02
Dział: Inne » RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o projekcie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6822. Data: 2016-03-14 15:49
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 21 marca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do projektu nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6823. Data: 2016-03-14 15:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 21 marca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
6824. Data: 2016-03-14 15:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 21 marca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
6825. Data: 2016-03-14 15:36
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 21 marca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6826. Data: 2016-03-14 15:29
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 21 marca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6827. Data: 2016-03-14 15:28
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 21 marca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6828. Data: 2016-03-14 15:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 21 marca 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6829. Data: 2016-03-14 15:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 15.2016 z dnia 14 marca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6830. Data: 2016-03-14 15:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 15.2016 z dnia 14 marca 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6831. Data: 2016-03-09 12:16
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik - badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6832. Data: 2016-03-09 12:14
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji o badaniu GUS - badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6833. Data: 2016-03-09 08:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6834. Data: 2016-03-09 08:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6835. Data: 2016-03-09 08:08
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6836. Data: 2016-03-07 16:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6837. Data: 2016-03-07 16:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6838. Data: 2016-03-07 16:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6839. Data: 2016-03-07 16:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6840. Data: 2016-03-07 16:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik