główna zawartość
artykuł nr 1

uchwała Nr III/24/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przystajń na rok 2007 - patrz: "Budżet gminy 2007"

artykuł nr 2

uchwała Nr III/23/06 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Załączniki:
uchwałą Nr III/23/06 39 KB
artykuł nr 3

uchwała Nr III/22/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2006 rok - patrz: "budżet gminy 2006"

artykuł nr 4

uchwała Nr III/21/06 w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru opłaty skarbowej

Załączniki:
uchwałą Nr III/21/06 23 KB
artykuł nr 5

uchwała Nr III/20/06 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2007 rok - patrz: "Prace Rady Gminy"