główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12511. Data: 2012-05-30 08:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 13/2012 z dnia 6 marca 2012 w sprawie przeprowadzenia w dniu 17 marca 2012 r. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12512. Data: 2012-05-30 08:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 13/2012 z dnia 6 marca 2012 w sprawie zarządzonych na dzień 17 marca 2012 r. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12513. Data: 2012-05-30 08:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 12/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12514. Data: 2012-05-30 08:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 13/2012 z dnia 6 marca 2012 w sprawie zarządzonych na dzień 17 marca 2012 r. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12515. Data: 2012-05-30 08:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 7/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12516. Data: 2012-05-30 08:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 7/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12517. Data: 2012-05-30 08:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 7/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12518. Data: 2012-05-30 08:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 11/2012 z dnia 1 marca 2012 w sprawie zarządzonych na dzień 10 marca 2012 r. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bagna w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12519. Data: 2012-05-30 08:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 11/2012 z dnia 1 marca 2012 w sprawie zarządzonych na dzień 10 marca 2012 r. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bagna w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12520. Data: 2012-05-29 09:32
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Przystajń, w tym sprawa analizy wody pitnej w okresie 2011 r. - 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12521. Data: 2012-05-29 09:28
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Przystajń, w tym sprawa analizy wody pitnej w okresie 2011 r. - 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12522. Data: 2012-05-29 09:27
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola zlecona przez Radę Gminy: Kontrola rowu melioracyjnego przy ulicy Powstańców Śląskich w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12523. Data: 2012-05-24 15:02
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12524. Data: 2012-05-22 13:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Izydorczyk Małgorzata
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12525. Data: 2012-05-22 13:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małyska-Pilśniak Renata
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12526. Data: 2012-05-22 13:34
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kmieć Tadeusz
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12527. Data: 2012-05-22 13:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Berg Jolanta
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12528. Data: 2012-05-22 13:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Berg Jolanta
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12529. Data: 2012-05-22 13:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Paprotny Bogdan
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12530. Data: 2012-05-22 13:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Alina
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12531. Data: 2012-05-22 13:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kotarska Jolanta
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12532. Data: 2012-05-22 13:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kochel Marianna
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12533. Data: 2012-05-22 13:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kudlińska Gabriela
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12534. Data: 2012-05-22 13:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tyrała Joanna
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12535. Data: 2012-05-22 13:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wachowska Beata
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12536. Data: 2012-05-22 13:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leszczyński Bogusław
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12537. Data: 2012-05-22 13:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kotarska Ewa
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12538. Data: 2012-05-22 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12539. Data: 2012-05-22 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12540. Data: 2012-05-22 11:38
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński