główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 115/1 oraz 115/2, położonych w m. Kuźnica Nowa

Załączniki:
Zarządzenie nr 50/2017MB