główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1531. Data: 2019-05-15 10:05
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ankieta - PKS komunikacja z Kłobuckiem i Częstochową
Wykonanie: Agnieszka Janik
1532. Data: 2019-05-14 09:06
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VI.2019 z VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 8 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1533. Data: 2019-05-13 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1534. Data: 2019-05-13 14:12
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza za 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1535. Data: 2019-05-13 14:04
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Analiza za 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1536. Data: 2019-05-10 09:13
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII/22/2000 z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Agnieszka Janik
1537. Data: 2019-05-10 09:11
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII/22/2000 z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Agnieszka Janik
1538. Data: 2019-05-09 10:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule "zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1539. Data: 2019-05-09 10:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule "zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1540. Data: 2019-05-09 10:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule "zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1541. Data: 2019-05-09 10:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule "zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1542. Data: 2019-05-09 10:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule "zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1543. Data: 2019-05-09 10:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule "zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1544. Data: 2019-05-09 10:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule "zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1545. Data: 2019-05-09 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule "zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1546. Data: 2019-05-09 09:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn” w formule ?zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1547. Data: 2019-05-08 10:31
Dział: Prawo Miejscowe » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania Szkoły Podstawowej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdań
Wykonanie: Agnieszka Janik
1548. Data: 2019-05-08 10:30
Dział: Prawo Miejscowe » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania Szkoły Podstawowej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
1549. Data: 2019-05-08 10:30
Dział: Prawo Miejscowe » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdań
Wykonanie: Agnieszka Janik
1550. Data: 2019-05-08 10:29
Dział: Prawo Miejscowe » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
1551. Data: 2019-05-08 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdań
Wykonanie: Agnieszka Janik
1552. Data: 2019-05-08 10:27
Dział: Prawo Miejscowe » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
1553. Data: 2019-05-08 10:26
Dział: Prawo Miejscowe » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdań
Wykonanie: Agnieszka Janik
1554. Data: 2019-05-08 10:26
Dział: Prawo Miejscowe » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
1555. Data: 2019-05-08 10:25
Dział: Prawo Miejscowe » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania Urzędu Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1556. Data: 2019-05-07 13:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załacznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
1557. Data: 2019-05-07 13:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
1558. Data: 2019-05-07 13:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
1559. Data: 2019-05-07 13:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
1560. Data: 2019-05-07 13:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik