główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13351. Data: 2011-09-23 13:29
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na X sesję Rady Gminy Przystajń (29 września 2011 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13352. Data: 2011-09-22 15:29
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 10/11 z dnia 22 września 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13353. Data: 2011-09-22 15:28
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 10/11 z dnia 22 września 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13354. Data: 2011-09-22 11:21
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Wykonanie: Agnieszka Janik
13355. Data: 2011-09-21 14:02
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13356. Data: 2011-09-21 14:01
Dział: Prawo Miejscowe » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Przystajń uchwalony Uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr VIII/46/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 182, poz. 3427 z dnia 19 sierpnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13357. Data: 2011-09-19 15:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"
Wykonanie:
13358. Data: 2011-09-19 06:41
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja do właścicieli gruntów w miejscowościach Kamińsko, Kluczno, Siekierowizna, Bór Zajaciński
Wykonanie: Agnieszka Janik
13359. Data: 2011-09-19 06:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/58/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
13360. Data: 2011-09-19 06:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX/58/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
13361. Data: 2011-09-19 06:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/57/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13362. Data: 2011-09-19 06:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX/54/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13363. Data: 2011-09-19 06:27
Dział: Inne » Program "Energia tańsza z natury"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13364. Data: 2011-09-19 06:25
Dział: Inne » Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja Biuletynu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13365. Data: 2011-09-19 06:25
Dział: Inne » Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja Biuletynu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13366. Data: 2011-09-19 06:22
Dział: Inne » Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ulotka informacyjna
Wykonanie: Agnieszka Janik
13367. Data: 2011-09-19 06:22
Dział: Inne » Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: linki
Wykonanie: Agnieszka Janik
13368. Data: 2011-09-19 06:22
Dział: Inne » Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dotycząca spisu kontrolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13369. Data: 2011-09-19 06:16
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13370. Data: 2011-09-19 06:15
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13371. Data: 2011-09-19 06:03
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Wykaz stanowisk, kompetencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja Urzędu Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
13372. Data: 2011-09-19 06:00
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Wykaz stanowisk, kompetencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja Urzędu Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
13373. Data: 2011-09-09 13:35
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi organów gminy i ochrony przeciwpożarowej
Wykonanie:
13374. Data: 2011-09-09 13:33
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi organów gminy i ochrony przeciwpożarowej
Wykonanie:
13375. Data: 2011-09-09 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Termomodernizacja części powierzchni ścian budynku UG Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13376. Data: 2011-09-09 10:35
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Termomodernizacja części powierzchni ścian budynku UG Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13377. Data: 2011-09-09 10:35
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Termomodernizacja części powierzchni ścian budynku UG Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13378. Data: 2011-09-09 10:35
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Termomodernizacja części powierzchni ścian budynku UG Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13379. Data: 2011-09-09 10:34
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Termomodernizacja części powierzchni ścian budynku UG Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13380. Data: 2011-09-09 08:51
Dział: Prawo Miejscowe » Statut
Opis zmian: usunięcie artykułu: Statut Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik