główna zawartość
artykuł nr 1

kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w GBP w dn. 15.11.2004

Załączniki:
protokół z dn. 15.11.2004 r. 466 KB
artykuł nr 2

k0ntrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Gminy w dniu 26.01.2004

Załączniki:
protokół z 26.01.2004 315 KB
artykuł nr 3

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Gminy w dn.22.03.2004 r.

Załączniki:
protokół z dnia 2.03.2004 504 KB
artykuł nr 4

kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

Załączniki:
protokół z 15.11.2004 r. 340 KB
artykuł nr 5

Konrola remizy strażackiej przez PSP

Załączniki:
Protokół kontroli MB
Dostępne kategorie:
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007