główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12121. Data: 2012-08-31 14:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 45/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury>
Wykonanie: Agnieszka Janik
12122. Data: 2012-08-31 14:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 44/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "Borsuk 2012"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12123. Data: 2012-08-31 14:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 43/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12124. Data: 2012-08-30 09:34
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne dot. udzielania zamówień publicznych .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią wystąpienia pokontrolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
12125. Data: 2012-08-30 09:32
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne dot. udzielania zamówień publicznych
Wykonanie: Agnieszka Janik
12126. Data: 2012-08-29 11:57
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik z treścią ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12127. Data: 2012-08-29 11:57
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ługi-Radły
Wykonanie: Agnieszka Janik
12128. Data: 2012-08-29 11:54
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12129. Data: 2012-08-29 11:53
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Agnieszka Janik
12130. Data: 2012-08-28 10:04
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVII.2012 z XVII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 czerwca 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią sprawozdania z wykonania budżetu
Wykonanie: Agnieszka Janik
12131. Data: 2012-08-28 09:59
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVII.2012 z XVII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 czerwca 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią sprawozdania Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
12132. Data: 2012-08-28 09:58
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVII.2012 z XVII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 czerwca 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią protokołu z sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
12133. Data: 2012-08-28 09:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XVII.2012 z XVII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 czerwca 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12134. Data: 2012-08-28 08:49
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu: "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przystajń realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Alina Piśniak
12135. Data: 2012-08-28 08:48
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu: "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przystajń realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Alina Piśniak
12136. Data: 2012-08-28 08:48
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu: "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przystajń realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Alina Piśniak
12137. Data: 2012-08-28 08:47
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu: "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przystajń realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Alina Piśniak
12138. Data: 2012-08-28 08:46
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert dla zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu: ?Indywidualnie znaczy lepiej? w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przystajń realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wykonanie: Alina Piśniak
12139. Data: 2012-08-24 15:25
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie zasiłku szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
12140. Data: 2012-08-24 15:25
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie zasiłku szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
12141. Data: 2012-08-24 15:16
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
12142. Data: 2012-08-24 15:16
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
12143. Data: 2012-08-24 08:39
Dział: Prawo Miejscowe » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Rozwoju Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12144. Data: 2012-08-24 08:38
Dział: Prawo Miejscowe » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Rozwoju Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12145. Data: 2012-08-24 08:37
Dział: Prawo Miejscowe » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Rozwoju Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12146. Data: 2012-08-24 08:36
Dział: Prawo Miejscowe » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia rozwoju w pigułce...
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12147. Data: 2012-08-22 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na Zakup i dostawę tablic interaktywnych na potrzeby realizacji Projektu pn.: "Indywidualnie znaczy lepiej" dla Szkół Podstawowych w Gminie Przystajń
Wykonanie: Alina Piśniak
12148. Data: 2012-08-22 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na Zakup i dostawę tablic interaktywnych na potrzeby realizacji Projektu pn.: "Indywidualnie znaczy lepiej" dla Szkół Podstawowych w Gminie Przystajń
Wykonanie: Alina Piśniak
12149. Data: 2012-08-22 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na Zakup i dostawę tablic interaktywnych na potrzeby realizacji Projektu pn.: "Indywidualnie znaczy lepiej" dla Szkół Podstawowych w Gminie Przystajń
Wykonanie: Alina Piśniak
12150. Data: 2012-08-22 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na Zakup i dostawę tablic interaktywnych na potrzeby realizacji Projektu pn.: "Indywidualnie znaczy lepiej" dla Szkół Podstawowych w Gminie Przystajń
Wykonanie: Alina Piśniak