główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5701. Data: 2016-11-07 15:17
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na 22 sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 14.11.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5702. Data: 2016-11-07 15:17
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na 22 sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 14.11.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5703. Data: 2016-11-07 15:16
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na 22 sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 14.11.2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5704. Data: 2016-11-07 15:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 17.10.2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5705. Data: 2016-11-07 15:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 22.2016 z dnia 7 listopada 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5706. Data: 2016-11-07 15:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 22.2016 z dnia 7 listopada 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5707. Data: 2016-11-07 10:28
Dział: Inne » Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5708. Data: 2016-11-07 10:27
Dział: Inne » Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5709. Data: 2016-11-07 10:17
Dział: Inne » Strategia RIT Subregionu Północnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowa Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5710. Data: 2016-11-07 10:15
Dział: Inne » Strategia RIT Subregionu Północnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowa Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5711. Data: 2016-11-07 10:14
Dział: Inne » Strategia RIT Subregionu Północnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowa Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5712. Data: 2016-11-07 10:13
Dział: Inne » Strategia RIT Subregionu Północnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowa Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5713. Data: 2016-11-07 10:10
Dział: Inne » Strategia RIT Subregionu Północnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowa Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5714. Data: 2016-11-07 10:07
Dział: Inne » Strategia RIT Subregionu Północnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowa Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5715. Data: 2016-11-07 09:41
Dział: Inne » Strategia RIT Subregionu Północnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Nowa Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5716. Data: 2016-11-04 14:07
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wyników
Wykonanie: Agnieszka Janik
5717. Data: 2016-11-04 12:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono tytuł zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5718. Data: 2016-11-04 12:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5719. Data: 2016-11-04 12:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5720. Data: 2016-11-04 12:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5721. Data: 2016-11-04 12:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5722. Data: 2016-11-04 12:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5723. Data: 2016-11-04 12:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5724. Data: 2016-11-04 12:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 28 października 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5725. Data: 2016-11-04 11:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działek w m. Przystajń, o nr ewid. 360/2 oraz 361.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5726. Data: 2016-11-04 11:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5727. Data: 2016-11-04 11:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5728. Data: 2016-11-04 11:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5729. Data: 2016-11-04 11:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5730. Data: 2016-11-04 11:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 107/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działek w m. Przystajń, o nr ewid. 360/2 oraz 361
Wykonanie: Agnieszka Janik