główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9571. Data: 2014-09-01 11:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.283.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy - Brzeziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
9572. Data: 2014-09-01 11:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.282.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów - Kuźnica-Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9573. Data: 2014-09-01 11:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.282.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów - Kuźnica-Nowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
9574. Data: 2014-09-01 11:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.281.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9575. Data: 2014-09-01 11:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.281.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze
Wykonanie: Agnieszka Janik
9576. Data: 2014-09-01 11:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.280.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9577. Data: 2014-09-01 11:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.280.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9578. Data: 2014-09-01 11:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.279.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9579. Data: 2014-09-01 10:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.279.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9580. Data: 2014-09-01 10:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.278.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9581. Data: 2014-09-01 10:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.278.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku
Wykonanie: Agnieszka Janik
9582. Data: 2014-09-01 10:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.277.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9583. Data: 2014-09-01 10:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.277.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach
Wykonanie: Agnieszka Janik
9584. Data: 2014-09-01 10:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.276.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9585. Data: 2014-09-01 10:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.276.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9586. Data: 2014-09-01 10:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.275.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. boisk sportowych, stanowiących własność Gminy Przystajń, a pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9587. Data: 2014-09-01 10:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XXXVIII.275.2014 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. boisk sportowych, stanowiących własność Gminy Przystajń, a pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9588. Data: 2014-09-01 10:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XXXVIII.275.2014 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. boisk sportowych, stanowiących własność Gminy Przystajń, a pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
9589. Data: 2014-09-01 10:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 83
Wykonanie: Agnieszka Janik
9590. Data: 2014-09-01 10:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
Wykonanie: Agnieszka Janik
9591. Data: 2014-09-01 10:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 83
Wykonanie: Agnieszka Janik
9592. Data: 2014-09-01 10:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9593. Data: 2014-09-01 09:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 81
Wykonanie: Agnieszka Janik
9594. Data: 2014-09-01 09:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9595. Data: 2014-09-01 09:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 80
Wykonanie: Agnieszka Janik
9596. Data: 2014-09-01 09:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
9597. Data: 2014-08-27 09:53
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9598. Data: 2014-08-27 09:50
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9599. Data: 2014-08-26 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
9600. Data: 2014-08-26 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano przedmiar robót
Wykonanie: Agnieszka Janik