główna zawartość
artykuł nr 1

uchwała Nr XVI/71/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przystajn na rok 2008 - patrz: budżet gminy 2008

artykuł nr 2

uchwała Nr XVI/70/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2008 - patrz:prace Rady Gminy

artykuł nr 3

uchwała Nr XVI/69/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gmin-nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008;

Załączniki:
uchwała Nr XVI/69/07 37 KB
artykuł nr 4

uchwała Nr XVI/68/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na rok 2007 - patrz: Budżet gminy na 2007 rok

artykuł nr 5

uchwała Nr XVI/67/07 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Przystajń

Zmiana uchwały - patrz Uchwała Nr II.3.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/67/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przystajń (Dz. Urz. Nr 30, poz. 671 z dnia 20.02.2008 r.) z późn. zm. (Dz. Urz. Nr 112, poz. 2300)

Załączniki:
uchwała Nr XVI/67/07 79 KB