główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024

Załączniki:
Uchwała nr XXII.210.2016 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXII.209.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXII.209.2016 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXI.204.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024

Załączniki:
Uchwała nr XXI.204.2016 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXI.203.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXI.203.2016 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXI.202.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na modernizację źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz docieplenie stropodachu szkoły

Załączniki:
Uchwała nr XXI.202.2016 62 KB